چند ساعت بعد از مصرف قرص سایتوتک جنین سقط می‌شود؟

بعد از مصرف سایتوتک چه اتفاقی می افتد؟ بعد از استفاده، ممکن است خونریزی شدید رخ دهد. مدت زمان تأثیر قرص سایتوتک 4 تا 48 ساعت بعد از مصرف است. به عبارت دیگر، معمولاً طی 4 تا 48 ساعت پس از مصرف میزوپروستول، خونریزی اتفاق می افتد. اگر بعد از 48 ساعت، خونریزی رخ نداد، باید دوز تجویز شده را مجدداً استفاده کنید. به یاد داشته باشید که این خونریزی معمولاً سنگین‌تر از خونریزی دورۀ قاعدگی بوده و به طور کلی با درد و گرفتگی شدید همراه است. خروج بافت‌ها و لخته‌های خون طبیعی است. خونریزی شدید و درد، معمولاً حدود 4 ساعت طول می کشد.

خرید قرص سقط جنین